Komplet liste med Windows 10 hotkeys

Med udgivelsen af Windows 10 blev der introduceret en del nye funktioner, blandt andet til håndtering af Cortana samt styringen af de virtuelle skriveborde. Sammen med disse funktioner kom der også en masse tilhørende nye hotkeys. Eftersom det kan være svært at huske dem allesammen, er der her en komplet oversigt over dem (inkl. dem fra tidligere Windows-versioner, der stadig er relevante).

Kopiér, Sæt ind og andre generelle genvejstaster

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Ctrl+X Klippe det markerede element
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert) Kopiere det markerede element
Ctrl+V (eller Skift+Insert) Indsætte det markerede element
Ctrl+Z Fortryde en handling
Alt+Tab Skifte mellem ĂĄbne apps
Alt+F4 Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app
+L LĂĄs din pc
+D Vise og skjule skrivebordet
F2 Omdøbe det markerede element
F3 Søge efter en fil eller mappe i Stifinder
F4 Vise adresselinjelisten i Stifinder
F5 Opdatere det aktive vindue
F6 Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet
F10 Aktivere menulinjen i den aktive app
Alt+F8 Vise din adgangskode på logonskærmen
Alt+Esc Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet
Alt+ understreget bogstav Udføre kommandoen for det pågældende bogstav
Alt+Enter Se det markerede elements egenskaber
Alt+Mellemrum Ă…bne en genvejsmenu for det aktive vindue
Alt+ GĂĄ tilbage
Alt+ GĂĄ fremad
Alt+Page Up Flytte en skærm op
Alt+Page Down Flytte en skærm ned
Ctrl+F4 Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)
Ctrl+A Markere alle elementerne i et dokument eller vindue
Ctrl+D (eller Delete) Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv
Ctrl+R (eller F5) Opdatere det aktive vindue
Ctrl+Y Annullere en fortrudt handling
Ctrl+ Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord
Ctrl+ Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord
Ctrl+ Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit
Ctrl+ Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit
Ctrl+Alt+Tab Brug piletasterne til at skifte mellem alle ĂĄbne apps
Ctrl+Alt+Skift+ piletaster NĂĄr en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet
Ctrl+ piletast (for at flytte til et element) +Mellemrum Markere flere individuelle elementer i et vindue eller pĂĄ skrivebordet
Ctrl+ Skift med en piletast Markere en tekstblok
Ctrl+Esc Ă…bne Start
Ctrl+Skift+Esc Ă…bne Jobliste
Ctrl+Skift Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige
Ctrl+Mellemrum SlĂĄ kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra
Skift+F10 Vise genvejsmenuen for det markerede element
Skifte med en vilkĂĄrlig piletast Markere mere end Ă©t element i et vindue eller pĂĄ skrivebordet eller markere tekst i et dokument
Skift+Delete Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv
Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu
Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu
Esc Stoppe eller forlade den aktuelle opgave

Tastaturgenveje med Windows-tasten

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Ă…bne eller lukke Start
+A Ă…bne Handlingscenter
+B Indstille fokus i meddelelsesomrĂĄdet
+Skift+C Ă…bne Cortana i lyttetilstand

Bemærk! Cortana er kun tilgængeligt i nogle lande/omrĂĄder. Det er ikke alle Cortana-funktioner, der er tilgængelige alle steder. Hvis Cortana ikke er tilgængeligt, eller hvis det er slĂĄet fra, kan du stadig bruge Søg.

+D Vise og skjule skrivebordet
+Alt+D Vise og skjule dato og klokkeslæt på skrivebordet
+E Ă…bne Stifinder
+F Ă…bne Feedback Hub
+G Ă…bne Spillinje, mens et spil er ĂĄbent
+H Ă…bne amuletten Del
+I Ă…bne Indstillinger
+J  Indstille fokus til et Windows-tip, nĂĄr der vises et.

Hvis der vises et Windows-tip, indstilles fokus til det viste tip.  Tryk pĂĄ tastaturgenvejene igen for at indstille fokus til det element pĂĄ skærmen, som Windows-tippet er knyttet til.

+K Ă…bne den hurtige handling Opret forbindelse
+L LĂĄse pc’en, eller skifte konti
+M Minimere alle vinduer
+O LĂĄse enhedens retning
+P Vælge en skærmtilstand for præsentationen
+R Åbne dialogboksen Kør
+S Åbne Søg
+T Navigere gennem apps pĂĄ proceslinjen
+U Åbne Funktioner til øget tilgængelighed
+V Navigere gennem meddelelser
+Skift+V Navigere gennem meddelelser i omvendt rækkefølge
+X Ă…bne menuen Hurtiglink
 +Z Vise de tilgængelige kommandoer i en app i fuldskærmsvisning
+, (komma) Vise skrivebordet midlertidigt
Pause Vise dialogboksen Egenskaber for system
+Ctrl+F Søge efter pc’er (hvis du er pĂĄ et netværk)
+Skift+M Gendanne minimerede vinduer pĂĄ skrivebordet
+Skift+S Du kan nu vælge en region med musen, som du vil tage et skærmbillede eller screenshot af.
+ tal Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.
 +Skift+ tal Ă…bne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen pĂĄ positionen angivet med tallet
 +Ctrl+ tal Ă…bne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen pĂĄ positionen angivet med tallet
 +Alt+ tal Ă…bne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen pĂĄ positionen angivet med tallet
 +Ctrl+Skift+ tal Ă…bne skrivebordet og som administrator ĂĄbne en ny forekomst af den app, der er placeret et givent sted pĂĄ proceslinjen
+Tab Ă…bne Opgavevisning
+ Maksimere vinduet
+ Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet
+ Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen
+ Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen
+Home Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanner alle vinduer ved næste tryk)
+Skift+ Strække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen
+Skift+ Gendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden
+Skift+ eller Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.
+Mellemrum Skifte inputsprog og tastaturlayout
+Ctrl+Mellemrum Skifte til det tidligere valgte input
+Enter Åbne Oplæser
+/ (skrĂĄstreg) Starte IME-konvertering
++ (plustegn) eller - (minustegn) Zoome ind eller ud med Forstørrelsesglas
+Esc Afslutte Forstørrelsesglas

Tastaturgenveje til Kommandoprompt

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert) Kopiere den markerede tekst
Ctrl+V (eller Skift+Insert) Indsætte den markerede tekst
Ctrl+M Angive markeringstilstand
Alt+ markeringstast Starte valg i blokeringstilstand
Piletaster Flytte markøren i den angivne retning
Page up Flytte markøren én side op
Page down Flytte markøren én side ned
Ctrl+Home (markeringstilstand) Flytte markøren til begyndelsen af bufferen
Ctrl+End (markeringstilstand) Flytte markøren til slutningen af bufferen
Ctrl+ Flytte en linje op i oversigten output
Ctrl+ Flytte en linje ned i oversigten output
Ctrl+Home (navigationsoversigt) Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til toppen af bufferen. Ellers kan du slette alle tegn til venstre for markøren på kommandolinjen.
Ctrl+End (navigationsoversigt) Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til kommandolinjen. Ellers skal du slette alle tegn til højre for markøren på kommandolinjen.

Tastaturgenveje i dialogbokse

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
F4 Se punkterne pĂĄ den aktive liste
Ctrl+Tab Flytte fremad gennem faner
Ctrl+Skift+Tab Flytte tilbage gennem faner
Ctrl+ tal (tallene 1–9) Flyt til n’te tabulator
Tab Flytte fremad gennem indstillinger
Skift+Tab Flytte tilbage gennem indstillinger
Alt+ understreget bogstav Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer
Mellemrum Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt
Backspace Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn
Piletaster Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper

Tastaturgenveje i Stifinder

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Alt+D Vælge adresselinjen
Ctrl+E Vælge søgefeltet
Ctrl+B Vælge søgefeltet
Ctrl+N Ă…bne et nyt vindue
Ctrl+W Lukke det aktive vindue
Ctrl+ rullehjul på musen Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner
Ctrl+Skift+E Vise alle mapper over den valgte mappe
Ctrl+Skift+N Oprette en ny mappe
Num Lock+* (asterisk) Ă…bne alle undermapper i den valgte mappe
Num Lock++ (plustegn) Se indholdet af den valgte mappe
Num Lock+- (minustegn) Skjule den valgte mappes indhold
Alt+P Vise indholdsruden
Alt+Enter Ă…bne dialogboksen Egenskaber for det valgte element
Alt+ Åbne den næste mappe
Alt+ Ă…bne mappen, som mappen var i
Alt+ Ă…bne den foregĂĄende mappe
Backspace Ă…bne den foregĂĄende mappe
Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe
Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i
End Vise det nederste af det aktive vindue
Home Vise det øverste af det aktive vindue
F11 Maksimere eller minimere det aktive vindue

Tastaturgenveje til virtuelle skriveborde

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
+Tab Ă…bne Opgavevisning
+Ctrl+D Tilføje et virtuelt skrivebord
+Ctrl+ Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til højre
+Ctrl+ Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til venstre
+Ctrl+F4 Lukke det virtuelle skrivebord, du bruger

Tastaturgenveje til proceslinjen

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
Skift+ klik pĂĄ en knap pĂĄ proceslinjen Ă…bne en app eller hurtigt ĂĄbne en ekstra forekomst af en app
Ctrl+Skift + klik pĂĄ en knap pĂĄ proceslinjen Ă…bne en app som administrator
Skift + højreklik pĂĄ en knap pĂĄ proceslinjen Vise vinduesmenuen for app’en
Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen Vise vinduesmenuen for gruppen
Ctrl+ klik pĂĄ en grupperet knap pĂĄ proceslinjen Navigere gennem vinduerne i gruppen

Tastaturgenveje til Indstillinger

Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
+I Ă…bne indstillinger
Backspace GĂĄ tilbage til startsiden til indstillinger
Skrive på en side med søgefeltet Søge i indstillinger
Kildemateriale:
Synes godt om
Synes godt om Elsker Haha Wow Ked af det Sur
21

En kommentar til “Komplet liste med Windows 10 hotkeys”

Skriv en kommentar